Skip to the content

I ASPIRING mener vi at gjennom samarbeid så kan vi skape finansiell trygghet for mange. Mennesker som støtter mennesker og innovative bedrifter er framtiden. Vi referer til vår visjon som den ekte delings økonomien, en økonomi som er fordelaktig for alle. Vårt fokus er på reise sektoren da denne er bygget rundt mennesker – vi bygger ikke en tradisjonell forretning, vi bygger selskaper startet av av mennesker, eid av mennesker, for mennesker!

I motsetning til hva mange tror så skapte ikke selskapet som Uber og Airbnb den delte økonomien. De skapte en forretnings modell som gjorde en håndfull mennesker til milliardærer, mens alle andre jobber for en lavere lønn enn om de hadde hatt en tradisjonell jobb. Delings økonomien er når alle har fordeler, tror du virkelig at Uber sjåførene i London, som tjener i snitt £5 i timen, føler at de er med i den samme finansielle modellen som eierne av Uber?

ASPIRING skaper den ekte delte økonomien, og vi inviterer deg til å bli en del av den.

Vår delings økonomi lar alle mennesker skape finansiell trygghet for framtiden. Vi lar mennesker tjene tusenvis per måned gjennom deling. Vi bygger en finansiell modell for framtiden, innen en av de største sektorene i verden, reise og turisme.

Den delte økonomien er en 1 til 1 økonomi, når vi bygger den sammen blir det til en folke-økonomi (crowd).

De siste 10-15 årene har jeg vært opptatt av finans, hvordan kan vi bygge en rettferdig finansiell modell? Kan vi bygge en plattform som skaper både kortsiktig og langsiktig finansiell trygghet. Over flere år, mens jeg jobbet med på andre sine prosjekter, vokste ideen til det som i dag er ASPIRING. I 2018 hadde jeg endelig anledning til å starte å utvikle ASPIRING, i første omgang som ett mer generelt finansielt konsept. Men en dag satt jeg sammen med noen venner og pratet om reiser og ferie og plutselig slo det meg at det er innen reise og turisme ASPIRING vil ha størst suksess. Visjonen var alltid å skape noe som ville utgjøre en forskjell for mennesker, og reise handler jo om mennesker. Siden da har jeg studert industrien, pratet med leverandører og i dag ser vi grunnlaget for en fantastisk spennende business. Vi skaper noe helt unikt innen en sektor full av muligheter, en sektor som trenger mer nyskapning. Sørg for at du blir en del av ASPIRING i dag, det kan bli en svært lønnsom reise.

John Hegrenes, grunnlegger av ASPIRING