Skip to the content

Ikke alle er like heldige som oss, å leve og bo i en del av verden der mennesker kan ta del i muligheter slike som ASPIRING. Men vi kan gjøre noe for de som er dårligere stilt, gjennom å støtte de som trenger det mest. Sosialt ansvar er en del av kjernen i vår forretning, vi mener at alle forretninger burde balansere inntjening med det å støtte de som trenger det mest. Dette er også ett prinsipp vi oppfordrer våre partnere til å følge. Sammen vil vi utgjøre en forskjell!

Etter som ASPIRING vokser vil vi være representert rundt om i verden, fra de største byene til steder mange aldri har hørt om. Vårt inertnasjonale medlemsnettverk betyr at mennesker fra hele verden kan delta og benytte seg av vårt Crowd konsept, og vår folke-økonomi. Vir visjon kan skape en bedre framtid for mange millioner mennesker.

Religion, rase, økonomisk situasjon – ikke noe av dette betyr noe, gjennom samarbeid kan vi skape noe som er positivt for alle involverte.

Sosialt ansvar

Sosialt ansvar kan være så mye, for eksempel det å hjelpe menneskers drømmer og visjoner bli til virkelighet. Men for mange mennesker så handler det først og fremst om å få dekket de mest nødvendige ting, som mat og vann. Etter som ASPIRING vokser og blir en lønnsom bedrift så skal vi støtte de som trenger det mest, rundt om i verden. Dette som ett første skritt mot å la alle få noen av sine drømmer oppfylt.